CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH TUYỂN DỤNG

  • Hồ Chí Minh | https://hbcg.vn/
  • Trụ sở chính: 123 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
  • Xây dựng | Mạng xã hội

Các vị trí đang tuyển dụng...