Quản trị nhân sự

Chuyên viên NHÂN SỰ &TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

CÔNG TY BURGERPRINTS
Lương: 15-20 triệu
Khu vực: Hà Nội
Cập nhật 1 tuần trước

Chuyên viên tuyển dụng

TOKYOLIFE
Lương: Tới 20 triệu
Khu vực: Hồ Chí Minh
Cập nhật 1 tuần trước

Quản lý kinh doanh – Quản lý nhân sự – Nhân viên kinh doanh – Nhân viên telesales – Chuyên viên tuyển dụng

Công ty Manulife Việt Nam
Lương: 10-15 triệu
Khu vực: Hà Nội
Cập nhật 1 tuần trước

Tuyển dụng chuyên viên C&B

Công ty Global HRDC
Lương: 7-10 triệu
Khu vực: Hồ Chí Minh
Cập nhật 2 tuần trước

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

CÔNG TY ELL24-HOASAO
Lương: 08-10 triệu
Khu vực: Hồ Chí Minh
Cập nhật 3 tuần trước

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ & NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG.

Cá nhân
Lương: Tới 10 triệu
Khu vực: Hồ Chí Minh
Cập nhật 3 tuần trước
Simple Facebook

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Điền vào mẫu bên dưới để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.