Thẻ: Inditex sẽ bán đồ online trên toàn thế giới vào năm 2020