Thẻ: Gần 70% doanh nghiệp Việt đứng ngoài AI và blockchain – congdongdigitalmarketing