Thẻ: Ferrari ra sách lịch sử thương hiệu giá 6.000 USD