Thẻ: FB tiếp tục bổ sung các tính năng mới nhằm giữ người dùng kết nối với các dịch vụ của hãng trong thời gian dài hơn