Bên trong đại lý Mercedes-Benz lớn nhất Đông Nam Á vừa khai trương …