LÀM SAO ĐỂ CÓ LƯỢNG KHÁCH HÀNG NHẤT ĐỊNH CHO NHỮNG SHOP VỪA BẮT …